2017-08-27

ny låt: "prat i kvällens vrår"sommarens kavanagh.
tryck på bilden för nedladdning.
press the picture to download.

2017-08-15

ny låt: "de trassliga härvorna"


juligt om ogräsrensning. text: patrick kavanagh.
tryck på bilden för nedladdning.
press the picture to download.

2017-05-17

ny låt: "baby it's you"


( b a c h a r a c h  /  d i x o n  /  d a v i d )

t r y c k   p å   b i l d e n   f ö r   n e d l a d d n i n g

p r e s s   t h e   p i c t u r e   t o   d o w n l o a d

2017-02-02

ny låt: "25"

skrevs under cykelturer fram och tillbaka till ikea, där jag sommarjobbade 2014. 25-årsdagen var i antågande och jag hade precis börjat få problem med en urledhoppande vänsteraxel. låten är gammal, men delvis fortfarande aktuell eftersom axeln fortsätter säga ifrån så fort jag ger mig hän åt fysisk aktivitet av det yvigare slaget.
tryck på bilden för nedladdning.
press the picture to download.

2016-09-11

ny låt: "lidelsen"senaste nytt från patrick kavanaghs "den stora hungern". alice körar.
tryck på bilden för nedladdning.
press the picture to download.

2016-08-30

ny låt: "moonshot"beast of yucca flats del elva. den här gången lite smått och gott om en resväska med hemlig information.
tryck på bilden för nedladdning.
press the picture to download.

2015-09-13

ny låt: "kedjan hoppar varje dag"

http://www.mediafire.com/listen/dmjal8zyo402bda/Kedjan_hoppar_varje_dag.mp3


låt baserad på otaliga sanna historier förra våren.
tryck på bilden för nedladdning.
press the picture to download.